TROBADES FAMILIARS I AMB AMICS, AMB MESURES DE PREVENCIÓ

Informació de Gencat sobre les mesures de prevenció que s’han de seguir quan es facin trobades familiars i amb amics.