SUMARI DEL NOTISORD DEL 8 DE NOVEMBRE DEL 2019

Persones sordes de deu comunitats per a participar en meses electorals. Avatars en llengua de signes per a museus accessibles. Futbol Sala per a sords, per totes en el Mundial de Suïssa.