SEGURETAT A LES PLATGES – MESURES DE PROTECCIÓ PER A LA COVID-19

Informació de Gencat sobre les mesures de protecció per a la COVID-19 que cal adoptar per tenir seguretat a les platges.