PLA D’OBERTURA COVID-19: 1R TRAM

Informació de Gencat sobre el primer tram d’obertura de bars, restaurants, cinemes, teatres, etc.