obrim

14/05/2021

PRIMER PAS PER DOTAR D’ACCESSIBILITAT LES OAC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Comença el servei d’atenció presencial a una oficina OAC de la Generalitat de Catalunya amb intèrprets de llengua de signes d’Svisual, amb l’objectiu d’ampliar a la resta d’oficines de Catalunya. No us perdeu el reportatge.

El SEXE ÉS IMMORTAL, US CONTARE LES HISTÒRIES SEXUALS MES ATERRIDORES

Encara que ara visquem en un món aparentment sense tabús en el que al sexe es refereix, moltes coses ja es feien en l'Antiguitat

ENTREVISTA A 2 METRES, AMB SANTIAGO POVEDA

En aquesta sèrie d'entrevistes curtes, complint la distància de seguretat, parlem amb Santiago, qui ens explicarà com ha afectat la pandèmia al món de l'esport.