OBLIGATORIETAT DE LES MASCARETES A PARTIR DEL 21 DE MAIG

Informació de Gencat sobre l'ús de mascaretes. Per qui és a obligatòria i a on?