NOTISORD DEL 7 DE NOVEMBRE DEL 2019

Missatge del President de la FAXPG pel 40 Aniversari. Més País aposta per la tecnologia per a fomentar inclusió. Festival Nacional d'Humor Sord, a Colòmbia.