NOTISORD DEL 3 DE DESEMBRE DEL 2019

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Mónica Morales, estudiant sorda que porta tres mesos sense intèrpret. 'Cor' i 'Espanya Directe' incorporen llengua de signes.