NOTISORD DEL 26 DE JUNY DEL 2020

Pilar Lima fa història en la política i es converteix en la primera persona sorda a dirigir un partit.