NOTISORD DEL 23 DE JUNY DEL 2020

Sebastián Galleguillo, nedador sord, va construir una piscina a casa per a poder anar a les olimpíades