NOTISORD DEL 15 DE SETEMBRE DE 2021

New Amsterdam: la llengua de signes entra en el quiròfan. Els usuaris de Twitter aplaudeixen a Asos per triar per a la seva col·lecció a una model sorda amb implant coclear.