NOTISORD DEL 15 DE JULIO DEL 2020

Uns nens sords de Nicaragua van crear en 1980 la seva pròpia llengua. I van causar una revolució lingüística.