NOTISORD DEL 10 DE GENER DEL 2020

L'ona solidària desborda a Olalla. Hispans sords tenen la seva església a Nova York. Celebraran persones sordes Festival DEAF Cancun 2022.