NOTÍCIES DEL 22 DE JULIO DEL 2020

Les autoritats sanitàries llancen un llistat de màscares que no compleixen con les garanties mínimes de salut.