MESURES PER CONTENIR ELS BROTS DE LA COVID-19

Informació de Gencat sobre les mesuras y recomanaciones per contenir el covid-19 a tota Catalunya des del 17 de juliol.