INFORMACIÓ DE GENCAT SOBRE FASE 0 AVANÇADA I FASE 1

Informació de Gencat sobre què implica que, a partir del 18 de maig, algunes regions sanitàries a Catalunya passin a fase 1, i d’altres a fase 0 avançada.