FASE 2. VISITES A LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

Informació de Gencat sobre les visites a les residències de gent gran en fase 2.