ENTREVISTA A 2 METRES, AMB EDGAR MURILLO

En aquesta sèrie d'entrevistes curtes, complint la distància de seguretat, parlem amb Edgar, un artista sord que ens explica com ha estat treballar en aquest sector durant la pandèmia.