COVID-19

20/11/2020

PLA D’OBERTURA COVID-19: 1R TRAM

Informació de Gencat sobre el primer tram d’obertura de bars, restaurants, cinemes, teatres, etc.

S’OBREN AL PÚBLIC LES DADES DE LA COVID-19 EN AIGÜES RESIDUALS

Informació de Gencat sobre com les aigües residuals confirmen l'evolució creixent de la presència del virus a Catalunya.

ORIENTACIONS SOBRE VENTILACIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA COVID 19

Informació de Gencat sobre la importancia de la ventilació i recomanacions com a mesura de prevenció de la malaltia.